Konkurs!

Zdjęcie pochodzi stąd. :)" Tak, tak, tak! Moi drodzy nareszcie na moim blogu do wygrania coś ciekawego :)  Ogłaszam Konkurs wraz Uncle Ben's, chcąc świętować dobicie do okrągłej liczby na FB.  Bardzo się cieszę z tego, że tak licznie mnie odwiedzacie i mam nadzieję, że będziecie robić to dalej :) Dzięki Wam mam dla kogo się rozwijać. Chcę być dla Was coraz lepsza, więc po nocy studiuję książki kucharskie :)
No dobra, to może coś o zadaniu do wykonania...


Uczestnik Konkursu ma za zadanie :
Przesłać autorskie zdjęcie obrazujące deser w kolorach jesieni 
z wykorzystaniem produktów marki Uncle Ben's


Wszystkie nadesłane zdjęcia będę publikowała na Fun Page Słodkich Przyjemności, aby czytelnicy mogli zagłosować na najfajniejszą potrawę i tym samym pomóc mi w wyborze tej najlepszej. Spośród zgłoszonych fotografii  wybiorę 1 najciekawszą propozycję .

Zdjęcia przesyłamy mailowo na adres slodkieprzyjemnosci@gmail.com z dopiskiem Gotuj z Uncle Ben's. Konkurs trwa od dziś, t.j. 04.10.2012 rok do 18.10.2012 rok do godziny 23.59

Zadanie nie jest trudne, a desery z ryżem są naprawdę popularne, dlatego kochani, do dzieła! Liczę na Waszą kreatywność :) 
Powodzenia!


Niżej zamieszczam regulamin konkursu:
REGULAMIN KONKURSU GOTUJ Z UNCLE BEN’S NA SWEET-FUN.BLOGSPOT.COM

§ 1 Postanowienia ogólne Konkursu Gotuj z Uncle Ben’s na www.sweet-fun.blogspot.com.

1. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynacje działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu Gotuj z Uncle Ben’s na www.sweet-fun.blogspot.com jest MEDIACOM Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050676, posiadająca NIP: 525-13-47-382 (dalej „Organizator”). Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie nadzoru nad całościowym przebiegiem i przestrzeganiem przez uczestników poniższego regulaminu i warunków Konkursu a także za wydanie nagrody laureatowi Konkursu, o którym mowa
w pkt. 8 niniejszego regulaminu.

2. Konkurs trwa od dnia 04.10.2012r. do dnia 18.10.2012r.

3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie przesłać autorskie zdjęcie obrazujące deser w kolorach jesieni z wykorzystaniem produktów marki Uncle Ben's. Spośród zgłoszonych fotografii Autor bloga sweet-fun.blogspot.com wybierze 1 najciekawszą propozycję .

5. Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym: www.sweet- fun.blogspot.com.

6. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Organizatorze.

7. Z nadesłanych zgłoszeń użytkowników, do dnia 31 października 2012 roku do godziny 0:00 zostanie wyłoniony laureat, który przedstawił najlepsze zdjęcie.

8. Podczas konkursu do wygrania będzie Mikser Bodum Bistro o wartości 239,00 złotych.

9. Do nagrody zostanie przyznana dodatkowo nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartości 11,11 % wartości otrzymanej nagrody , która zostanie przeznaczona na podatek dochodowy od wygranych w konkursach (nie zostanie wydana zwycięzcy).

10. Organizator przyjmuje, iż laureat to osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, od której należy pobrać i odprowadzić 10% podatku od otrzymanej nagrody rzeczowej i pieniężnej. Organizator zobowiązany jest potrącił zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości wygranej w konkursie przed udostępnieniem nagrody (art. 41 ust 7 ustawy PDOF) i przekazaniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie pobrany z kwoty nagrody pieniężnej przez Organizatora.

11. Laureat konkursu zostanie poinformowany o otrzymanej nagrodzie drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, tj. najpóźniej do dnia 09.11.2012.

12. Laureat konkursu powinien w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, tj. najpóźniej do 14.11.2012, podać Organizatorowi swój adres korespondencyjny a także dane niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na maila: poland@mediacom.com.

13. Organizator wysyła nagrodę najpóźniej do 30.11.2012.

14. Wyłącza się możliwości zamiany przyznanej nagrody na gotówkę.

§ 2 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest MEDIACOM Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji Konkursu.

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu jest dobrowolne, chodź niezbędne dla prawidłowego jej przeprowadzenia.

3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu w celach i zakresie wynikających z
postanowień Regulaminu.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie pod adresem internetowym: www.sweet-fun.blogspot.com.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze

Prześlij komentarz

Słodko dziękuję za pozostawione komentarze!